Filosofische lezingen en workshops over bijna alles


Start   
Onderwerpen   
Stijl
Lesvormen
Prijsindicatie
Ervaring
Achtergrond
Visie op filosofie
Wat is filosofie?
cv
Teksten
Video's
Contact

Filosofie voor beginners

Video's:


Filosoferen heeft met nadenken te maken, dat is duidelijk. Maar het is niet precies hetzelfde. Je kunt nadenken over een examenvraag, over hoe je een scooter weer in elkaar moet zetten of hoe je het best een bedrijf kunt opzetten. Maar dat is allemaal nog geen filosoferen.

Filosofie en wijsbegeerte zijn twee woorden voor hetzelfde, die allebei letterlijk: het begeren van – of houden van – wijsheid betekenen. Al de eerste mensen die zich filosoof noemden, gaven hiermee aan dat ze zichzelf niet wijs vonden, maar dat ze dat wel wilden worden, als dat tenminste kon.

Er zijn vast akelige betweters onder de filosofen, maar eigenlijk is filosofie dus iets heel bescheidens. Iemand die filosofeert is zich bewust van dat hij (nog) niet wijs is. Met andere woorden: de dingen waarvan hij nu denkt dat ze waar of zinvol zijn, zouden best eens onzin kunnen zijn.

Om te onderzoeken welke van onze eigen meningen misschien helemaal geen goede meningen zijn, moeten we ons bezinnen op wat we al denken te weten.

Echt nadenken kun je alleen goed als iets je interesseert, en dat kan van alles zijn.

We kunnen nadenken over heel concrete gevallen, bijvoorbeeld: is het waar dat deze sneeuwpop van mij is omdat ik hem gemaakt heb? Of dat dit geld van mij is ook al heb ik het ‘zwart’ gekregen? Maar in filosofie is dat niet voldoende. Je probeert dan altijd concrete gevallen te begrijpen met behulp van het algemene. Dus in dit geval: wat is eigenlijk bezit, of eigendom? Wanneer zeggen we dat we iets bezitten? Hoe kun je het oplossen wanneer twee mensen van hetzelfde zeggen dat ze het van hen is? Waar is het idee van belasting heffen op gebaseerd?

Soms heb je daar al een bepaalde mening over, en om daar in je eentje goed en kritisch over na te denken valt niet mee. Het kan dan helpen om er met iemand anders over te praten. In het echt, maar het werkt ook al als je het in gedachten doet. Dan stel je je voor wat iemand die iets heel anders denkt, tegen jou zou zeggen om je van mening te doen veranderen.

Hoe serieuzer je die andere mening neemt, hoe beter je na kunt denken over je eigen opvattingen. Een mening is meestal een eindpunt en een filosoof zoekt naar het beginpunt van die ontwikkeling.

Filosofie is dus fris beginnen met een bezinning op wat je denkt, nadenken over het algemene en openstaan voor andere ideeën.


Volgende niveau?