Filosofische lezingen en workshops over bijna alles


Start   
Onderwerpen   
Stijl
Lesvormen
Prijsindicatie
Ervaring
Achtergrond
Visie op filosofie
Wat is filosofie?
cv
Teksten
Video's
Contact

Filosofie voor doordenkers

Video's:


Filosofie heeft allerlei vormen. Zitten mijmeren over hoe vluchtig het leven is, is al een manier van filosoferen, maar je kunt ook filosofie beoefenen als strenge wetenschap. Daartussenin zitten nog veel mogelijkheden waar iedereen wel iets aan kan hebben.

Typisch voor een filosoof is dat hij probeert consequent te zijn. Een gedachte kan wel waar lijken, maar blijft er iets van over als je alle consequenties bestudeert?

Door geduldig en vasthoudend steeds vooronderstellingen te beproeven, is filosofie niet alleen een apart academisch onderzoeksgebied, maar is zij ook op haar plaats bij heel andere zaken. Al is het maar ongemerkt en gedeeltelijk, zij is altijd ook een factor in reflectie op levensvisie, religie, wetenschap en planning.

Een aspect dat meespeelt is bijna altijd een scherpe aandacht voor de taal. Begrippen die we (soms gedachteloos) overnemen, bevatten vaak een onbekend gehalte aan vaagheid. Het is meestal niet nodig – en vaak zelfs ongewenst – om een vaste terminologie te hanteren, maar een scherpe en kritische reflectie op de gebruikte begrippen kan de zaken duidelijker maken.

Een analyse van een gedachte of van een gedachtewereld gaat dan ook samen met het bestuderen van de relevante woorden. Wat wordt er nu precies bedoeld? Worden er geen problemen verdoezeld met vage taal? Of worden er misschien zelfs problemen gecreëerd door ondoordacht taalgebruik?

Ook wanneer je plannen maakt voor je leven, je hobby’s of voor je bedrijf, dan is het verstandig om mooi klinkende frasen tegen het licht te houden. Een plan is nooit slecht omdat er dingen tegen zitten – dat kan altijd – maar omdat het niet goed doordacht is.

Filosofie is zo een activiteit om je ideeën te ontwikkelen, maar ook een activiteit waarin je er op probeert te letten wat je nu eigenlijk aan het doen bent tijdens dit filosoferen. Laat je je leiden door argumenten, door gevoel of door wat je nu eenmaal gewend bent? Daar hoeft niets mee mis te zijn, maar aandacht voor hoe je eigen denken verloopt, kan de inhoud en de bron van je denken verhelderen.


Volgende niveau?