Filosofische lezingen en workshops over bijna alles


Start   
Onderwerpen   
Stijl
Lesvormen
Prijsindicatie
Ervaring
Achtergrond
Visie op filosofie
Wat is filosofie?
cv
Teksten
Video's
Contact

Filosofie: collage van academische interesses

Video's:


Er zijn een aantal zeer diverse disciplines of specialisaties die allemaal als filosofie worden gezien. Iedere universiteit deelt deze anders in; een mogelijke indeling is de onderstaande.

 

Geschiedenis van de filosofie

Hoe is er in de loop van de tijd over mens, waarheid, betekenis, etc. gedacht? Hoe is ons huidige wereldbeeld tot stand gekomen? Zit er een lijn in de geschiedenis?

Metafysica

Wat is bestaan, of er zijn? Wat houden de meest algemene begrippen in? Is er een categorisering te bedenken van onafhankelijke soorten van bestaande zaken? Wat is de rol van de mens ten opzichte van het bestaan in het algemeen?

Filosofische antropologie

Wat is de mens? Hoe verhouden we ons tot de (andere) dieren? Wat is cultuur? Wat is dialoog?

Filosofie van de geest

Wat is bewustzijn? Levert het iets op de mens te beschouwen als een ingewikkelde machine? Hoe verhouden cognitie, neurologie en ervaring zich tot elkaar?

Politieke en Sociale filosofie

Hoe moeten mensen in groot verband samenleven? Wat zijn de beste regels daarvoor? Welke sluiten het best aan bij de eigenschappen van de sociale wezens die we zijn?

Ethiek

Wat is goed? Wat vinden mensen goed of slecht in bepaalde culturen? Wat zouden wij goed of slecht moeten vinden?

Esthetica

Wat is mooi? Is de schoonheid van kunst en van natuurlijke fenomenen te begrijpen op grond van de cultuur? Van de psyche? Van symboliek? Van vormprincipes?

Filosofie van een wetenschapsgebied

In elke tak van de wetenschap wordt er wel nagedacht over de basisverschijnselen of wetmatigheden waar van uit gegaan wordt. Wat zijn de grondslagen van wiskunde, sociologie, etc.?

Wetenschapsfilosofie

Wat zijn de criteria van een degelijke wetenschappelijke theorie? Hoe hangen wetenschapsgebieden samen? Zijn alle wetenschappen uiteindelijk tot elkaar te herleiden?

Taalfilosofie

Hoe moeten we taal begrijpen? Als een systeem van tekens dat naar zaken buiten dat systeem verwijst? Of, als verwijzing ten minste zo belangrijk is, verwijzen die tekens in de eerste plaats naar elkaar?

Logica

In hoeverre valt het denken te formaliseren? Hoe kun je stellingen of systemen bewijzen met behulp van (op zich betekenisloze) symbolen? Valt er iets te programmeren waarvan de werking op natuurlijke taal lijkt?


Volgende niveau?